Palvelut

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastuksen keskeisin tehtävä on varmistaa, että yrityksen tilinpäätös on laadittu kulloinkin voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tällöin tilinpäätös täyttää sille asetetut lakisääteiset vaatimukset. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tavoitteenamme on tuottaa todellista lisäarvoa asiakkaalle. Toimintamme lähtökohtana on aina asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Keskustelu yrittäjän kanssa on olennainen osa tilintarkastustyötämme.

Tilintarkastustyötämme ohjaa kansainväliset tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit. Hyvä tilintarkastustapa kuuluu myös olennaisena osana toimintaamme.

Lakisääteistä tilintarkastusta hoidamme kaikissa yritys- ja yhteisömuodoissa: osakeyhtiöissä, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä, henkilöyhtiöissä, osuuskunnissa, säätiöissä ja yhdistyksissä.

Muut tilintarkastajan lausunnot ja todistukset

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi antaa todistuksia ja muita lausuntoja rekisteriviranomaisille, muille viranomaisille ja yhtiökokoukselle. Annamme vastaavanlaisia todistuksia tai lausuntoja muun muassa seuraavissa asioissa:

  • todistukset osakepääoman maksuista yhtiöitä perustettaessa tai osakepääoman korotusten yhteydessä
  • lausunnot apporttiomaisuudesta
  • lausunnot sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä
  • todistukset taloudellisista voimavaroista liikennelupien yhteydessä

Veropalvelut ja veroneuvonta

Tarjoamme verotukseen liittyviä palveluita sekä yrityksille että yksityishenkilöille niin yrityksen tuloverotukseen kuin yrittäjien perintö- ja lahjaverotukseenkin liittyvissä ongelmissa. Koulutustaustamme antaa mahdollisuuden asiantuntijapalveluiden antamiseen monissa verokysymyksissä.

Muut alaan liittyvät asiantuntijapalvelut

Palvelemme myös muissa alaan liittyvissä asiantuntijapalveluissa. Osaamisalueeseemme kuuluvat muun muassa:

  • sukupolvenvaihdokset
  • yritysjärjestelyt ja niihin liittyvät selvitykset
  • yhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset muun muassa yritysten perustamiset
  • tilinpäätösanalyysit analyysiohjelmalla
  • rahoitusprojektien ja -hankkeiden tarkastukset
  • erityistilintarkastukset